Načo slúži vitamín D?

Optimálna hladina vitamínu D

Akú formu vitamínu D užívať?

Dôvody nedostatku vitamínu D3

Ako sa Déčko v tele správa?

Ako získame vitamín D3?

Dávkovanie vitamínu D3

Zaujímavé fakty o D3

Načo slúži vitamín D?
Vitamín D je sterodiný hormón, ktorý ovplyvňuje všetky sústavy v našom tele. Má vplyv na viac ako 2000 génov a receptory, ktoré ho dokážu prečítať máme v podstate v každej sústave tela. Je okrem iného nevyhnutný pre metabolizmus kostí, fungovanie svalov, príjem a rovnováhu vápnika a fosfátov, ako aj pre celý imunitný systém. Preto je vitamín D pre naše telo extrémne dôležitý. V posledných rokoch sa neustále skúmajú účinky vitamínu D aj na mimokostné pôsobenie.

Dostatočné, spravidla vyššie hladiny, ako sa doposiaľ zvyklo tvrdiť, hrajú v tele úlohu aj v iných tkanivách. Vitamín D, pri jeho dostatočnom množstve v krvi reguluje na génovej úrovni mnohé procesy v tele. Práve preto sa dnes skúma a niekde už bežne využíva terapia vitamínom D v prípade ochorení ako rakovina, skleróza multiplex, kardiovaskulárne ochorenia, črevné zápalové ochorenia, a mnoho ďalších.

Vitamín D prispieva:
 • k správnemu vstrebávaniu / využitiu vápnika a fosforu
 • k normálnej hladine vápnika v krvi
 • k udržaniu zdravých kostí
 • k udržaniu zdravých zubov
 • k udržaniu správneho fungovania svalov
 • k správnemu fungovaniu imunitného systému a zohráva úlohu v procese delenia buniek
Optimálna hladina vitamínu D
Optimálna hladina vitamínu D
v našom tele je 30 ng/ml (75 nmol/L).

Táto hladina je dostatočná pre zdravé fungovanie kostí a svalov. Pri tejto hladine však nedosiahneme hormonálne (parakrinné) účinky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, centrálnu nervovú sústavu, gastrointestinálny trakt, kardiovaskulárny systém a ďalšie sústavy. Pre dosiahnutie týchto účinkov potrebujeme mať oveľa vyššiu hladinu vitamínu D.

Na základe dlhoročnej štúdie imunoalergologickej ambulancie v Nitre vieme, že hladinu menšiu ako 30 ng/ml má na Slovensku 78% ľudí. Hladina menšia ako 30 ng/ml je nedostatočná a hladina menšia ako 20 ng/ml je už vážna. To znamená, že viac ako ¾ ľudí nedosahuje optimálnu hladinu vitamínu D. Štúdia bola robená na vzorke 6 tisíc pacientov.

Z ľudí do 50 rokov sú na tom najhoršie deti vo veku 11 – 15 rokov. Ich hladiny sa pohybujú na úrovni seniorov. Môže za to práve ich životný štýl – dlhodobé sedenie za počítačom, zlá životospráva a stravovacie návyky.

Akú formu vitamínu D užívať?

Ak ste sa rozhodli užívať vitamín D, jednoznačne zvoľte formu D3 (cholekalciferol). V porovnaní s vitamínom D2 (ergokalciferol) je oveľa účinnejší, čo potvrdzuje množstvo klinických výskumov. D3 človek získava vlastnou tvorbou v pokožke vďaka slnečnému žiareniu a D2 je forma vitamínu D získaná z potravy. Z potravy človek získa maximálne 10% vitamínu D a zvyšok sa vytvorí v tele, alebo príjme v podobe suplementu.

Dôvody nedostatku vitamínu D3
Medzi najčastejšie príčiny nedostatku vitamínu D3 patrí:
 • Nedostatok slnka – sedenie za počítačom, zlá životospráva, zdržiavanie sa v interiéroch
 • Potraviny – nízkotučné, nekvalitné potraviny, polotovary
 • Horší metabolizmus 25(OH)D – znižovanie vekom (po 65. roku až o 75%)
 • Vysoká potreba vitamínu D – obezita a chronické choroby (trpí nimi až 30% detí) zvyšujú spotrebu a zároveň znižujú dostupnosť, jedinci majú vyššiu potrebu Déčka
Ako sa Déčko v tele správa?
 • D2 (ergokalciferol) z potravy je transportovaný do pečene
 • D3 (cholekalciferol) postupne vytvorený z provitamínu v koži ide do pečene tiež
 • v pečeni sa obe formy pomocou enzýmov premenia na neaktívnu formu – kalcidiol
 • kalcidiol, alebo aj 25(OH)D je to, čo vám pri meraní hladiny déčka sledujú v krvi
 • kalcidiol sa v obličkách mení na kalcitriol – aktívny metabolit, ktorý sa viaže na receptory nachádzajúce sa po celom tele a tak spúšťa rôzne procesy
Ako získame vitamín D3?
D3 z potravy
 • Tučné ryby, treščia pečeň, rybí tuk
 • Vajcia, mäso, huby
 • Mlieko, margaríny, cereálie, syry
D3 zo slnka
 • Vitamín D3 sa netvorí od 10. do 4. mesiaca v roku
 • V našich klimatických podmienkach je nízka intenzita slnečného žiarenia
 • Uhol dopadu UVB lúčov – Slovensko je v polohe nízkej tvorby (48° rovnobežka)
 • Ochranný faktor 10 absorbuje až 95% UVB žiarenia
 • Bežný pobyt na slnku nestačí, ani v lete
D3 ako výživový doplnok
 • Obsahuje cholekalciferol (vitamín D3) v prírodnej podobe z lanolínu (z vlny oviec)
 • Účinok je podporený MCT olejom z mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (prírodný z kokosového oleja)
 • Stredne dlhé reťazce mastných kyselín sa prirodzene nachádzajú v materskom mlieku, preto je vstrebávanie vitamínu D pre naše telo ideálne. Prechádzajú z tráviaceho traktu priamo do pečene bez zaťaženia trávenia
Dávkovanie vitamínu D3
Akútne:
 • Počas a po chrípke (3000 IU/deň)
 • Po opakovanom respiračnom ochorení (4000 IU/deň)
 • Počas gravidity (2000 – 4000 IU deň)
 • Na rýchle dosiahnutie nedostatočnej hladiny (6000 – 10 000 IU/deň)
 • Pred operáciami (6000-8000 IU/deň)
Dlhodobo:
 • Alergici/astmatici (3000 IU/deň)
 • Posilnenie imunity (3000 – 4000 IU/deň)
 • Prevencia chrípky (3000 – 5000 IU/deň)
 • Udržiavanie dostatočnej hladiny (2000-4000 IU/deň)
Zaujímavé fakty o D3
 • 90% získavame z pokožky, 10% z potravy
 • Optimálna denná spotreba organizmu je 3000 – 5000 IU
 • Bežný pobyt na slnku nestačí ani v lete
 • ¾ Slovákov má nedostatočné hladiny + vitamínu D3
 • Deti vo veku 11 – 15 sú na tom najhoršie + (zo všetkých ľudí do 50. rokov)

Načo slúži vitamín D?

Vitamín D je sterodiný hormón, ktorý ovplyvňuje všetky sústavy v našom tele. Má vplyv na viac ako 2000 génov a receptory, ktoré ho dokážu prečítať máme v podstate v každej sústave tela. Je okrem iného nevyhnutný pre metabolizmus kostí, fungovanie svalov, príjem a rovnováhu vápnika a fosfátov, ako aj pre celý imunitný systém. Preto je vitamín D pre naše telo extrémne dôležitý. V posledných rokoch sa neustále skúmajú účinky vitamínu D aj na mimokostné pôsobenie.
Dostatočné, spravidla vyššie hladiny, ako sa doposiaľ zvyklo tvrdiť, hrajú v tele úlohu aj v iných tkanivách. Vitamín D, pri jeho dostatočnom množstve v krvi reguluje na génovej úrovni mnohé procesy v tele. Práve preto sa dnes skúma a niekde už bežne využíva terapia vitamínom D v prípade ochorení ako rakovina, skleróza multiplex, kardiovaskulárne ochorenia, črevné zápalové ochorenia, a mnoho ďalších.

Vitamín D prispieva:

L

k správnemu vstrebávaniu / využitiu vápnika a fosforu

L

k normálnej hladine vápnika v krvi

L

k udržaniu zdravých kostí

L

k udržaniu zdravých zubov

L

k udržaniu správneho fungovania svalov

L

k správnemu fungovaniu imunitného systému a zohráva úlohu v procese delenia buniek

Optimálna hladina vitamínu D

Optimálna hladina vitamínu D
v našom tele je 30 ng/ml (75 nmol/L).

Táto hladina je dostatočná pre zdravé fungovanie kostí a svalov. Pri tejto hladine však nedosiahneme hormonálne (parakrinné) účinky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, centrálnu nervovú sústavu, gastrointestinálny trakt, kardiovaskulárny systém a ďalšie sústavy. Pre dosiahnutie týchto účinkov potrebujeme mať oveľa vyššiu hladinu vitamínu D.

Na základe dlhoročnej štúdie imunoalergologickej ambulancie v Nitre vieme, že hladinu menšiu ako 30 ng/ml má na Slovensku 78% ľudí. Hladina menšia ako 30 ng/ml je nedostatočná a hladina menšia ako 20 ng/ml je už vážna. To znamená, že viac ako ¾ ľudí nedosahuje optimálnu hladinu vitamínu D. Štúdia bola robená na vzorke 6 tisíc pacientov.

Z ľudí do 50 rokov sú na tom najhoršie deti vo veku 11 – 15 rokov. Ich hladiny sa pohybujú na úrovni seniorov. Môže za to práve ich životný štýl – dlhodobé sedenie za počítačom, zlá životospráva a stravovacie návyky.

Akú formu vitamínu D užívať?

Táto hladina je dostatočná pre zdravé fungovanie kostí a svalov. Pri tejto hladine však nedosiahneme hormonálne (parakrinné) účinky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, centrálnu nervovú sústavu, gastrointestinálny trakt, kardiovaskulárny systém a ďalšie sústavy. Pre dosiahnutie týchto účinkov potrebujeme mať oveľa vyššiu hladinu vitamínu D.

Dôvody nedostatku vitamínu D3

Medzi najčastejšie príčiny nedostatku vitamínu D3 patrí:

L
Nedostatok slnka – sedenie za počítačom, zlá životospráva, zdržiavanie sa v interiéroch
L
Potraviny – nízkotučné, nekvalitné potraviny, polotovary
L
Horší metabolizmus 25(OH)D – znižovanie vekom (po 65. roku až o 75%)
L
Vysoká spotreba vitamínu D – obezita a chronické choroby (trpí nimi až 30% detí) zvyšujú spotrebu a zároveň znižujú dostupnosť, jedinci majú vyššiu potrebu Déčka

Ako sa Déčko v tele správa?

L
D2 – (ergokalciferol) z potravy je transportovaný do pečene
L
D3 – (cholekalciferol) postupne vytvorený z provitamínu v koži ide do pečenie tiež
L
v pečeni sa obe formy pomocou enzýmov premenia na neaktívnu formu – kalcidiol
L
kalcidiol, alebo aj 25(OH)D je to, čo vám pri meraní hladiny déčka sledujú v krvi
L
kalcidiol sa v obličkách mení na kalcitriol – aktívny metabolit, ktorý sa viaže na receptory nachádzajúce sa po celom tele a tak spúšťa rôzne procesy

Ako získame vitamín D3?

Vitamín D3 získavame v troch základných formách: z potravy, zo slnka alebo ako výživový doplnok. Pozrime sa na ne podrobnejšie:

D/Vitamín D z potravy

Tučné ryby, treščia pečeň,
rybí tuk

Vajcia, mäso, huby

Mlieko, margaríny, cereálie, syry

D/Vitamín D zo slnka

Vitamín D3 sa netvorí od 10. do 4. mesiaca v roku

V našich klimatických podmienkach je nízka intenzita slnečného žiarenia

Uhol dopadu UVB lúčov – Slovensko je v polohe nízkej tvorby (48° rovnobežka)

Ochranný faktor 10 absorbuje až 95% UVB žiarenia

Bežný pobyt na slnku nestačí, ani v lete

D/Vitamín D ako výživový doplnok DeVit®

Obsahuje cholekalciferol (vitamín D3) v prírodnej podobe z lanolínu (z vlny oviec)

Účinok je podporený MCT olejom z mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (prírodný z kokosového oleja)

Stredne dlhé reťazce mastných kyselín sa prirodzene nachádzajú v materskom mlieku, preto je vstrebávanie vitamínu D pre naše telo ideálne. Prechádzajú z tráviaceho traktu priamo do pečene bez zaťaženia trávenia.

Dávkovanie vitamínu D3

Akútne:

L

Počas a po chrípke (3000 IU/deň)

L

Po opakovanom respiračnom ochorení (4000 IU/deň)

L

Počas gravidity (2000 - 4000 IU deň)

L

Na rýchle dosiahnutie nedostatočnej hladiny (6000 – 10 000 IU/deň)

L

Pred operáciami (6000-8000 IU/deň)

Dlhodobo:

L

Alergici/astmatici (3000 IU/deň)

L

Posilnenie imunity (3000 - 4000 IU/deň)

L

Prevencia chrípky (3000 - 5000 IU/deň)

L

Udržiavanie dostatočnej hladiny (2000-4000 IU/deň)

Zaujímavé fakty o D3

L

90% získavame z pokožky, 10% z potravy

L

Optimálna denná spotreba organizmu je 3000 – 5000 IU

L

Bežný pobyt na slnku nestačí ani v lete

L

¾ Slovákov má nedostatočné hladiny vitamínu D3

L

Deti vo veku 11 – 15 sú na tom najhoršie (zo všetkých ľudí do 50. rokov)

Zdieľať